Laatste wijziging: 05 oktober 2004 14:57

31 mei

Homilie tijdens de Eerste Vespers beschikbaar
Bij de Eerste Vespers van Pinksteren heeft de Paus zaterdagavond 29 mei 2004 de Charismatici en de Nieuwe Christelijke Bewegingen bedankt voor hun bijdrage aan de herevangelisering. De vertaling van de volledige Homilie is inmiddels geplaatst op www.rkdocumenten.nl 

30 mei

Bidt om een nieuw Pinksterwonder
Paus Johannes Paulus II heeft de gelovigen opgeroepen, ter vernieuwing van de Kerk, om een nieuw Pinksterwonder te bidden. Bij het Regina Caeli, het Mariale middaggebed, maakte hij op het Hoogfeest van Pinksteren duidelijk waarom dit feest tot de grondpijlers van het Christendom van deze tijd behoort. Tot duizenden pelgrims op het Sint Pietersplein zei de Paus voorafgaand aan het gebed: "Door Pinksteren wordt het plan van God, dat aan Abraham geopenbaard werd en waarna een nieuw volk ontstond, uitgevoerd. De Kerk komt tot stand, het mystieke Lichaam van Christus, dat zich over de gehele wereld verbreid. Ze bestaat uit mannen en vrouwen van alle rassen en culturen, die in geloof en liefde tot de Heilige Drievuldigheid als teken en werktuig van de eenheid van de gehele mensheid verbonden zijn. De gelovigen worden zo getuigen van Christus, de hoop zaaien, barmhartig zijn en vrede maken." 
Bij de Eerste Vespers van Pinksteren heeft de Paus zaterdagavond 29 mei 2004 de Charismatici en de Nieuwe Christelijke Bewegingen bedankt voor hun bijdrage aan de herevangelisering. "Ze zijn een antwoord van de Voorzienigheid op de uitdagingen van deze tijd. De Kerk heeft daarvoor ervaren Christelijke persoonlijkheden en levendige gemeenschappen nodig." De leden van de bewegingen herinnerde hij eraan, dat zij de gaven van de Heilige Geest ten dienste van het welzijn van de gehele Kerk moeten stellen.

29 mei

Paus viert Eerste Vespers van het Hoogfeest van Pinksteren
Kerstmis kent zijn Nachtmis en Pasen de Paaswake. Het derde Hoogfeest, Pinksteren, wordt minder beleefd. Daarom dat de Paus er een gewoonte van heeft gemaakt aan de vooravond in ieder geval de Eerste Vespers van het Hoogfeest te vieren of, bij gelegenheid, de Vigiliemis van Pinksteren. In zijn toespraak verwees de Paus naar wat de KKK zegt over de H. Geest. Een volledig verslag volgt nog.

29 mei

"Cherishing life" - "Het leven ondersteunen" 
De Bisschopppenconferentie van Engeland en Wales heeft afgelopen week een brochure uitgegeven onder de titel "Cherishing Life" waarin op een positieve wijze zaken uit de moraalleer worden belicht. De eerste reacties zijn opvallend positief. Kardinaal Cormac Murphy-O'Connor van Westminster zei in een persconferentie dat veel mensen de bedoeling en de achtergrond van de moraalleer van de Kerk niet begrijpen. "We beginnen met gedachten over onze menselijke natuur en kijken vervolgens naar de vervulling in geluk dat volgt uit de ware vriendschap met elkaar en met God. De karikatuur dat de Katholiek opgaat in de gedachten dat hij zonde doet wordt door deze tekst omgebogen in het feit dat de Katholiek leeft vanuit het besef dat er vergeving komt van God." De brochure wil ook openstaan voor de niet-Katholiek, maar er staat niets nieuws in, alleen het is nu met andere woorden gezegd. De indeling in 7 sessies is als volgt: I. "Begrijp de tekenen des tijds", 2 "Handel gewetensvol", 3 "De grenzen van het menselijk leven", 4 "Ga in eenvoud met God", 5 "Weest zachtmoedig in de liefde", 6 Handel rechtvaardig" en 7 "De cultuur van het leven". Er is ook een study-guide beschikbaar, die gehanteerd kan worden bij de volwassencatechese in de parochie. In het Engels is de brochure als PDF te downloaden en er is een Engelstalig overzicht van het studiemateriaal bij de diverse onderdelen.

29 mei

Vertrekkende ambassadeur van Nederland door de Paus in AudiŽntie ontvangen
Vandaag is de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel,  Baron Hendrik Volkier Bentinck van Schoonheten, door Paus Johannes Paulus II in audiŽntie ontvangen. Baron Bentinck van Schoonheten beŽindigd zijn activiteiten bij de H. Stoel. Baron van Schoonheten werd op 23 oktober 2000 door de Paus ontvangen bij gelegenheid van het overhandigen van de geloofsbrieven bij aanvang van zijn activiteiten bij de H. Stoel. (Bron: Radio Vaticana)

28 mei

Lineamenta voor de Eucharistie-synode worden gepubliceerd
Het Vaticaan heeft vandaag aangekondigd de Lineamenta voor de Bisschoppensynode over de Eucharistie (te houden 2 tot en met 29 oktober 2005) binnenkort te zullen publiceren. Dit document, samen met een lijst van 20 vragen wordt op het moment door de Bisschoppenconferenties in de wereld en tal van experts gebruikt om met voorstellen te komen, die in de Synode besproken kunnen worden. Aan de hand de reacties wordt vervolgens een "arbeidslijst" gemaakt met themata, die ter Synode behandeld zullen worden.
Algemeen worden de Encycliek "Ecclesia de Eucharistia" en de instructie "Redemptionis Sacramentum", vorig jaar resp. dit jaar gepubliceerd, beschouwd als stappen in dit gehele proces van voorbereiding op de Synode, maar nog meer, als beleidslijn om de Eucharistie centraal te stellen in het leven van de gehele Kerk. (Bron: Radio Vaticana)

8 mei

Samen voor Europa
Christelijke kerken en bewegingen hebben vandaag in heel Europa bijeenkomsten gehouden van dialoog en gebed om de Christelijke wortels van Europa centraal te stellen. Ook wil men een extra aanzet geven om te komen tot een herevangelisatie. De vraag van enkele nieuwe landen van de Europese Unie om God toch in de Pre-ambule van de Europese Grondwet op te nemen werd nadrukkelijk op tafel gelegd. Het van God los komen heeft gevolgen voor de mens en de mensenrechten. Het leven van de ongeborene en de stervende, van de gehandicapte en de vreemdeling: van allen is deze niet meer zeker als niet langer meer geluisterd wordt naar de Christelijke wortels van dit continent. De Paus ging in zijn brief aan de deelnemers overigens nog verder door Europa op te roepen niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook de rest van de wereld, vooral Afrika, te helpen. Zie ook de Brief van de Paus.