Laatste wijziging: 05 oktober 2004 14:57

21 feb

Paus bemoedigt wetenschappers om oplossing te vinden voor onvruchtbaarheid
Mgr. Eijk deelnemer Algemene Vergadering Academie voor het Leven

Dit gaf de Paus mee aan de leden van zijn Pauselijke Academie voor het Leven, die tot en met zondag 22 februari in Rome bijeen is. Opnieuw keerde de Paus zich nadrukkelijk tegen de kunstmatige bevruchting. "Opgave van de wetenschap is het eerder, om onderzoek te doen naar de mannelijke en vrouwelijke onvruchtbaarheid, om echtapren, die kinderen willen, lijden te besparen. Zo wil ik onderzoekingen aanmoedigen die op gericht zijn op het op natuurlijke wijze overwinnen van de onvruchtbaarheid van een echtpaar. En ik wil de specialisten bemoedigen tot deze ingrepen, die in de samenhang te gebruiken zijn. Mijn appel richt zich met anme tot de GELOVIGE wetenschappers. Doel is het, dat de onderzoekswereld op de weg gezet wordt die de redenen van en de therapie tegen onvruchtbaarheid troostrijke vorderingen laat maken."
Paus Johannes Paulus II ontving voor de tweede keer binnen twee dagen de wetenschappers. Analisten zien hierin een teken voor het belang die de Paus stelt in deze Academie voor het Leven. De Algemene vergadering heeft dit jaar als onderwerp: "De waardigheid van de menselijke pro-creatie en reproductieve technieken - antropologische en ethische aspecten" . Tijdens de bijeenkomst op donderdag heeft Mgr. W. Eijk, Bisschop van Groningen, een referaat gehouden over "De leer van de heilige Vader over het menselijk leven". Op zondagmorgen zal hij de hoofdcelebrant zijn in de H. Mis voor de deelnemers. (Bron: Radio Vaticana en Academia Vita) 

6 feb

Boodschap voor Roepingenzondag
Eind vorig jaar heeft de Paus de Boodschap voor Roepingenzondag geschreven. Deze dag is door Paus Paulus VI ingesteld om te bidden voor roepingen tot het priesterschap en het religieus leven. Het wordt gevierd op de vierde zondag na Pasen (dit jaar op 2 mei), wanneer het Evangelie wordt gelezen over de Goede Herder. De vertaling is op deze site te lezen.

1 feb

Pauselijke gebedsintenties voor de maand februari 2004
Algemene gebedsintentie:
Dat er een vreedzame coŽxistentie tot stand gebracht kan worden van christenen, joden en moslims in het Heilige Land.
Gebedsintentie voor de missie:
Dat in OceaniŽ de roepingen tot het priesterschap en religieuze leven bijzondere zorg en aandacht krijgt ten dienste van de evangelisatie in alle plaatselijke kerkgemeenschappen.