SLUITINGSCEREMONIE VAN HET HEILIGE JAAR GEKENMERKT DOOR EENVOUD.

 

De sluitingsceremonie van het Grote Jubeljaar 2000 op 6 januari a.s. – het sluiten van de heilige deur van de Sint Pietersbasiliek door Paus Johannes Paulus II en het sluiten van de heilige deuren van de drie andere grote basilieken van Rome op 5 januari a.s. - zal zich onderscheiden door eenvoud.

Kardinaal Roger Etchegaray, voorzitter van het Comité van het Jubileum zal de deur van St. Paulus-buiten-de-muren sluiten, Kardinaal Camillo Ruini, vicaris van Rome zal de deur van St. Jan van Lateranen sluiten en tenslotte kardinaal Carlo Furno, als vice-kanselier van de basiliek zal de deur sluiten van St. Maria Maggiore.

De Paus zal op 6 januari om 9.30 uur p.m. in stilte de heilige deur naderen, omringd door kardinalen en leken die de vijf continenten vertegenwoordigen. Hij zal de panelen van de heilige deur sluiten waarna hij in processie naar het altaar zal gaan om de Heilige Mis te celebreren; daarop aansluitend zal hij het Te Deum zingen, het traditionele lied voor het einde van het jaar, wat voor deze gelegenheid verschoven is van 31 december naar 6 januari.

Zoals het voor de eerste keer in 1975 gebeurde, zal nu ook de ceremonie enkele weken later gevolgd worden door de bouw van een muur aan de binnenzijde van de basiliek recht voor de heilige deur. Om de symbolische betekenis van het sluiten van de deur te benadrukken heeft Paus Paulus VI besloten deze twee ceremonies te scheiden. Bovendien bevat de muur altijd een doos waarin munten zitten alsmede een perkament die  het einde van het Jubeljaar bevestigt. Dit jaar zullen de stenen deuren van de vier grote basilieken elk een doos insluiten die een gouden medaillon bevat als symbool voor het 23ste jaar van het pontificaat van Johannes Paulus II,  alsmede 23 munten, verwijzend naar de 23 jaren van zijn pontificaat en 17 bronzen medailles ter herinnering aan de 17 verstreken jaren sinds het laatste heilige jaar van 1984.

De ceremonie herinnert aan de eerste ceremonie van het sluiten van de heilige deur op 6 januari 1501. Oorspronkelijk werd er een muur gebouwd buiten de basiliek, voor de heilige deur, om zo het Jubeljaar af te sluiten. De Pus legde dan enkele stukken goed en munten neer in de muur in aanbouw ter herinnering aan de datum waarop de deur werd gesloten. Hij eindigde de ritus met het zingen van het Te Deum en met het geven van de apostolische zegen.


Terug naar actueel nieuws

 

Samenstelling, vertaling  en bewerking: © 2000, Stichting InterKerk, Poeldijk
20001228.01